Στόκος-Σιλικόνες-Ταινίες

Κατασκευαστές

PRO-POXY 20 - ΕΠΟΞΙΚΟΣ ΣΤΟΚΟΣ DIMCO 1.3 oz Μεγαλύτερη προβολή

PRO-POXY 20 - ΕΠΟΞΙΚΟΣ ΣΤΟΚΟΣ DIMCO 1.3 oz

9200000

Νέο προϊόν

PRO-POXY 20 - ΕΠΟΞΙΚΟΣ ΣΤΟΚΟΣ DIMCO 1.3 oz

Περισσότερες λεπτομέρειες

4,19 € με Φ.Π.Α

Άλλες πληροφορίες

*PRO-POXY 20 - ΕΠΟΞΙΚΟΣ ΣΤΟΚΟΣ DIMCO 1.3 oz*

Όταν τα 2 συστατικά αναμειχθούν (ζυμωθούν) και το μείγμα γίνει ενιαίου χρώματος, μπορεί να εφαρμοστεί σε οποιαδήποτε επιφάνεια και σε οποιοδήποτε υλικό.

Μετά από 20 λεπτά σκληραίνει, γίνεται ισχυρό σαν ατσάλι και επισκευάζει, συγκολλά και στεγανοποιεί σχεδόν τα πάντα ακόμη και κάτω από το νερό.

Μετά την σκλήρυνση μπορεί να λειανθεί, να τρυπηθεί και να βαφεί.

Αντοχή σε θερμοκρασία: 149C
Αντοχή σε πίεση: 1240 bar
Αντοχή σε εφελκυσμό: 410 bar
Αντοχή σε *διάτμηση*: 50 bar